Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 metai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai 

2018 metai