Maitinimo paslaugos

Vaikų/mokinių maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir Vaikų maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir vaikų vasaros stovyklose tvarkos aprašu (2020 m. gruodžio 29 d. Nr. T1-465).

Už vaikų maitinimo organizavimą įstaigoje atsakingas direktorius.

Už kontrolę, organizuojant vaikų maitinimą, atsakinga Telšių rajono visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ženeta Paškauskė el. paštas zeneta.paskauske@telsiurvsb.lt  tel. +37067937984. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų maitinimo patikros tvarkos aprašas 2023-02-23.

Už vaikų/mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir apskaitą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Asta Zaveckytė el. paštas vpbuozenumokykla@gmail.com, tel. 8 (444) 41747. Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2020-01-24 (Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Nuo  2022-09-01 Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre maitinimo paslaugas teikia UAB CNC catering.

Nemokamas kokybės telefono numeris: 8 800 51010

Tel./faksas +370 445 51132
Mob. Tel. +370 612 10142
El. paštas info@cnc-catering.lt

Už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų), arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą dieną (Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T1-337).

KAINOS

  Kaina su dotacija už maisto produktus ankstyvojo amžiaus grupių (lopšelio) vaikams Mokestis už maisto produktus ikimokyklinio (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, kuriems neskiriamas nemokamas maitinimas
kaina su dotacija

už maisto produktus

tėvų mokestis už maisto produktus kaina su dotacija

už maisto produktus

tėvų mokestis už maisto produktus
Pusryčiai 0,53 Eur 0,48 Eur 0,60 Eur 0,54 Eur
Pietūs 1,26 Eur 1,13 Eur 1,31Eur 1,18 Eur
Pavakariai 0,26 Eur 0,23 Eur 0,30 Eur 0,27 Eur
Vakarienė 0,75 Eur 0,67 Eur 0,76 Eur 0,69 Eur
Visos dienos 2,80Eur 2,51 Eur 2,97Eur 2,68 Eur

Įstaiga dalyvauja programoje  „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose”. Programos finansuojamos Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.