Vaikų ir mokinių priėmimas

Centralizuotas vaikų ir mokinių priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas (Įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d.)

Prašymai pildomi elektroniniu būdu centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas informacinėje sistemoje (toliau IS), adresu https://svietimas.telsiai.lt/ .