Lėšos veiklai viešinti

Lėšos veiklai viešinti nebuvo skirtos.