Ūkio subjektų priežiūra

Informacija neteikiama, nes Įstaiga pagal LR administravimo įst. neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.