Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas Kvalifikacinė kategorija Mokomasis dalykas
1. Elvyra Noreikienė Logopedė Logopedo pareigybės aprašas Vyresnioji  logopedė Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (logopedinės pratybos)
2. Vilma Vaičiulė Spec. pedagogė Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas Vyresnioji spec. pedagogė Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas (specialiosios pratybos)
3. Nijolė Činskienė Meninio ugdymo mokytoja, 

muzikos mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Metodininkė Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis), muzika 1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.
4. Rasa Urbonienė Meninio ugdymo mokytoja, choreografijos mokytoja Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja Meninis ugdymas (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas), choreografija  1-4 kl., neformalusis ugdymas 1-4 kl.
5. Lina Vanagaitė Anglų kalbos mokytoja Užsienio (anglų) kalbos mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, (anglų kalba)
6. Ilona Stančikienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas


Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas

Metodininkė Pradinis ugdymas (4 klasė), pailgintos dienos darbo grupė
7. Jovita Dapkuvienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas


Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas (jungtinė 1-2 klasė), pailgintos dienos darbo grupė
8. Vitalija Katauskienė Pradinio ugdymo mokytoja, pailgintos dienos darbo grupės mokytoja Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas


Pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas (3 klasė), tikyba, pailgintos dienos darbo grupė
9. Dainora Petroškienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Smalsučių“ grupė
10. Asta Bakšinskienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja „Smalsučių“ grupė
11. Agnė Vėlavičė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Drugelių“ grupė
12. Audronė Ganienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Drugelių“ grupė
13. Rasa Daukintienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Vyresnioji mokytoja „Boružėlių“ grupė
14. Lina Barauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašas Mokytoja „Boružėlių“ grupė
15.