Logopedas

MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE DIRBA VYR. LOGOPEDĖ ELVYRA NOREIKIENĖ.

LOGOPEDO FUNKCIJOS IR PASLAUGOS:

 • DIRBA SU UGDYTINIAIS, TURINČIAIS KALBOS IR KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ.

 • VERTINA MOKINIŲ/VAIKŲ KALBĄ, SUDARO KALBOS IR KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ SĄRAŠUS.

 • KOMPLEKTUOJA UGDYTINIŲ GRUPES SU ĮVAIRIAIS KALBOS SUTRIKIMAIS.

 • SUDARO IR ĮGYVENDINA KALBĖJIMO IR KALBOS SUTRIKIMŲ ŠALINIMO PROGRAMAS.

 • VEDA INDIVIDUALIUS IR GRUPINIUS UŽSIĖMIMUS.

 • KONSULTUOJA PEDAGOGUS, DIRBANČIUS SU VAIKAIS, TURINČIAIS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ.

 • DALYVAUJA MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOJE.

 • LAIKOSI BENDROSIOS IR PEDAGOGINĖS ETIKOS NORMŲ, PEDAGOGINĖS PREVENCIJOS PRINCIPO.

 • VERTINA KALBOS UGDYMO REZULTATUS IR SU JAIS SUPAŽINDINA UGDYTINIUS, JŲ TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS), KOLEGAS IR MOKYKLOS VADOVUS.

 • PALAIKO RYŠIUS SU RAJONO PPT.

 • Logopedinio konsultavimo turinys: kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

LOGOPEDĖS DARBO LAIKAS:

 • PIRMADIENĮ NUO 8.00 IKI 13.10
 • TREČIADIENĮ NUO 8.30 IKI 13.10