Logopedas

MOKYKLOJE DIRBA VYR. LOGOPEDĖ ELVYRA NOREIKIENĖ.

LOGOPEDO FUNKCIJOS IR PASLAUGOS:

 • DIRBA SU UGDYTINIAIS, TURINČIAIS KALBOS IR KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ.

 • VERTINA MOKINIŲ/VAIKŲ KALBĄ, SUDARO KALBOS IR KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ SĄRAŠUS.

 • KOMPLEKTUOJA UGDYTINIŲ GRUPES SU ĮVAIRIAIS KALBOS SUTRIKIMAIS.

 • SUDARO IR ĮGYVENDINA KALBĖJIMO IR KALBOS SUTRIKIMŲ ŠALINIMO PROGRAMAS.

 • VEDA INDIVIDUALIUS IR GRUPINIUS UŽSIĖMIMUS.

 • KONSULTUOJA PEDAGOGUS, DIRBANČIUS SU VAIKAIS, TURINČIAIS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ.

 • DALYVAUJA MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOJE.

 • LAIKOSI BENDROSIOS IR PEDAGOGINĖS ETIKOS NORMŲ, PEDAGOGINĖS PREVENCIJOS PRINCIPO.

 • VERTINA KALBOS UGDYMO REZULTATUS IR SU JAIS SUPAŽINDINA UGDYTINIUS, JŲ TĖVUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS), KOLEGAS IR MOKYKLOS VADOVUS.

 • PALAIKO RYŠIUS SU RAJONO PPT.

LOGOPEDĖS DARBO LAIKAS:

 • PIRMADIENĮ NUO 7.30 IKI 14.30
 • TREČIADIENĮ NUO 7.30 IKI 14.30