Vizija, misija ir filosofija


Vizija

Šiuolaikiška, saugi, sveikatą stipinanti institucija, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir pradinį išsilavinimą, organizuojanti neformalųjį vaikų švietimą saugioje ir draugiškoje aplinkoje bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais ir Buožėnų bendruomenės atstovais.

Misija

Ugdyti kūrybingą, atsakingą, atvirą kaitai mokinį (vaiką) ir atsižvelgiat į jo individualius gebėjimus ir poreikius, padėti kiekvienam vaikui pasiekti individualios pažangos.

Filosofija

Nutieskime bendradarbiavimo tiltus tarp vaiko, mokytojo, tėvų ir bendruomenės.

Centro prioritetai:

  • Ugdymo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas.
  • Sveikatos saugojimas ir stipinimas, saugios ir sveikos aplinkos užtikinimas.
  • Strateginio valdymo veiksmingumo ir lyderystės didinimas.