Aptarnaujantis personalas

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas
1.  Ilona Nešta Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
2.    Laura Raudoniutė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas
3. Gintarė Vėlavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas
4. Rūta Jonavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas
5. Daiva Kalvaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos pareigybės aprašas
6. Rima Klemanskienė Valytoja, skalbėja Valytojos pareigybės aprašas

Skalbėjos pareigybės aprašas

7. Petras Pirutavičius Vairuotojas, darbininkas Vairuotojo pareigybės aprašas

Darbininko pareigybės aprašas

8. Marius Špokas Informacinių technologijų specialistas IT specialisto pareigybės aprašas
9. Laima Budreckienė

 

Kiemsargė, valytoja Kiemsargio pareigybės aprašas

Valytojos pareigybės aprašas

10.              Janina Lučinskienė          Mokytojo padėjėja                       Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas