Aptarnaujantis personalas

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Pareigybės aprašymas
1.  Ilona Nešta Mokytojo padėjėja Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
2.    Laura Raudoniutė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
3. Janina Lučinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
4. Rūta Jonavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
5. Daiva Kalvaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
6. Rima Klemanskienė Valytoja, skalbėja Valytojo pareigybės aprašymas

Skalbėjo pareigybės aprašymas

7. Petras Pirutavičius Vairuotojas, darbininkas Vairuotojo pareigybės aprašymas

Darbininko pareigybės aprašymas

8. Marius Špokas Informacinių technologijų specialistas IT specialisto pareigybės aprašymas
9. Laima Budreckienė

 

Kiemsargė, valytoja Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

10. Vilija Navickienė                  Mokytojo padėjėja                  Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas