Komisijos, tarybos, darbo grupės

Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre veikiančios

KOMISIJOS,TARYBOS IR DARBO GRUPĖS

BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TARYBA

 • Valdas Katkus – pirmininkas
 • Tarybos nariai:
  1. Jovita Dapkuvienė, pradinių klasių mokytoja, LŠMPS Telšių susivienijimo Buožėnų mokyklos -daugiafunkcio centro pirmininkė;
  2. Vitalija Katauskienė, pradinių klasių mokytoja;
  3. Dainora Petroškienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
  4. Jolita Rekašienė, Vitalija Petrulienė – ugdytinių tėvų atstovai.

BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKYTOJŲ TARYBA

 • Vilma Leipuvienė – Mokytojų tarybos pirmininkė, direktorė;

Tarybos nariai:

 1. Jovita Dapkuvienė, pradinių klasių mokytoja;
 2. Ilona Stančikienė, pradinių klasių mokytoja;
 3. Vitalija Katauskienė, pradinių klasių mokytoja;
 4. Asta Bakšinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Dainora Petroškienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Rasa Daukintienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Audronė Ganienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Agnė Vėlavičė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 9. Lina Barauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Nijolė Činskienė, muzikos mokytoja;
 11. Rasa Urbonienė, šokio mokytoja;
 12. Elvyra Noreikienė, logopedė;
 13. Vilma Vaičiulė, spec. pedagogė;
 14. Lina Vanagaitė, anglų k. mokytoja.

TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ ATSTOVAI

 1. Beatričė Servaitė 3 klasė;
 2. Greta Balčiūnaitė 3 klasė;
 3. Otilija Bikauskaitė 4 klasė;
 4. Lėja Katkutė  4 klasė;
 5. Agota Valančiūtė 4 klasė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 1. Vilma Vaičiulė, specialioji pedagogė, VGK pirmininkė, atsakinga už komisijos darbo organizavimą;
 2. Elvyra Noreikienė, logopedė;
 3. Ženeta Paškauskė, visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už sveikatos ugdymo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos sritį;
 4. Dainora Petroškienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą;
 5. Ilona Stančikienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už pradinio ugdymo veiklą (įtraukusis ugdymas);
 6. Vitalija Katauskienė, pradinių klasių mokytoja, atsakinga už pradinio ugdymo veiklą.

ATESTACIJOS KOMISIJA

 1. Vilma Leipuvienė – direktorė (komisijos pirmininkė), deleguota Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos;
 2. Rasa Daukintienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, deleguota mokyklos-daugiafunkcio centro Mokytojų tarybos;
 3. Jovita Dapkuvienė – pradinių klasių mokytoja, LŠMPS Telšių susivienijimo Buožėnų mokyklos -daugiafunkcio centro pirmininkė, deleguota mokyklos-daugiafunkcio centro Mokytojų tarybos;
 4. Jolita Rekašienė – tėvų atstovė, deleguota Mokyklos-daugiafunkcio centro
 5. Sandra Balnytė-Keburienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo.

BUOŽĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO METODINĖS GRUPĖS

 • PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
  • Vitalija Katauskienė- pirmininkė, pradinių klasių mokytoja.
 • IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ
  • Rasa Daukintienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

DARBUOTOJŲ SKATINIMO KOMISIJA

 1. Asta Zaveckytė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;
 2. Jovita Dapkuvienė, LŠMPS Telšių susivienijimo Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro pirmininkė;
 3. Rasa Daukintienė, mokytojų tarybos atstovas;
 4. Daiva Kalvaitienė, aptarnaujančio personalo atstovas.

 • Lietuvos mokytojų švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LMŠMPS) Telšių susivienijimo Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro pirmininkė Jovita Dapkuvienė.
 • Inventorizacijos komisija – direktoriaus paskirta komisija kasmet atlieka metinę inventorizaciją. Atliekant metinę ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto inventorizaciją, nustato, ar yra požymių, kad ilgalaikis turtas gali būti nuvertėjęs. Inventorizacijos rezultatus įformina inventorizavimo aprašais pagal turto buvimo vietas, materialiai atsakingus asmenis, balansines sąskaitas, ir išsinuomotą, priimtą saugoti, panaudai gautą turtą – pagal nuomos, paslaugos ar panaudos davėjus.

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS GRUPĖ

 1. Ženeta Paškauskė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigoje;
 2. Dainora Petroškienė , priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Rasa Daukintienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Jovita Dapkuvienė, pradinių klasių mokytoja;
 5. Vilma Vaičiulė, spec. pedagogė.