Veiklos sritys

 • Telšių r. Buožėnų mokyklos – daugiafunkcio  centro (toliau – Centras) tipas – Visos dienos mokyklos modelio pradinė mokykla-daugiafunkcis centras.
 • Pagrindinis Centro veiklos tikslas – tenkinti gyvenamosios vietovės įvairių interesų ir amžiaus grupių socialinius, edukacinius ir kultūrinius poreikius, užtikinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį, pradinį ugdymą, neformalųjį švietimą vykdant Visos dienos mokyklos ir laisvalaikio bei socialinių paslaugų organizavimą.
 • Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 • Centro švietimo veiklos rūšys:
  pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20/ priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20/ ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10
 • Kitos švietimo veiklos rūšys:
  1. Neformalus vaikų švietimas
  2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
  5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01