Tvarkos, vadovo įsakymai

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Telšių rajono savivaldybė

Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Bendro pobūdžio tvarkos aprašai