Pažink, patirk, išbandyk ir atrask

Tel­šių r. Buo­žė­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­ci­s cent­ras bir­že­lio 5-ąją vyk­dė pro­jek­tą „Pa­žink, pa­tirk, iš­ban­dyk ir at­rask“. Projektu buvo siekiama skatinti vaikų smalsumą, norą tyrinėti, išbandyti ir atrasti, vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą, ugdyti kūrybiškumą,i niciatyvumą ir socialinius įgūdžius.

Į renginį sugūžėjo dauguma Telšių r. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo vaikų komandos, lydimos mokytojų ir mokytojų padėjėjų. Renginį pradėjome linksmais komandų prisistatymais-šūkiais, atlikome mankštą zumbos šokio ritmu. Trolė (mokytoja Dainora) visas komandas pakvietė į turnyrą, kuriame vaikai lankėsi įvairių užduočių stotelėse. Vaikų komandos sprendė skaičių rebusą, painiojo raidžių pinkles, lydimi kirmėlaitės ėjo basų kojų taku‘, dailininko kūrybiškumo įkvėpti kūrė traukinio vagonus, ant akmenėlių piešė dovanėles draugams, sode ieškojo augančių vaismedžių ir vaiskrūmių, o paskui skubėjo atsigaivinti į arbatžolių arbatinę.

Įveikę visas turnyro stoteles, jėgas išbandė traukdami virvę. Nubučiuoti saulės, šiek tiek pavargę, bet puikiomis emocijomis renginį užbaigėme padėkos raštais, gaiviomis sultimis ir gaudydami muilo burbulus.


Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja Dai­no­ra Pet­roš­kie­nė