Tarptautinė Tolerancijos diena 2023

Lapkričio 16 d. minima Tarptautinė Tolerancijos diena. Tolerancija – tai pakantumo, supratingumo, pagarbos, meilės, gerumo, mandagumo ir draugiškumo sinonimas. Su vaikais aiškinomės žodžio ,,Tolerancija” reikšmę Tai gebėjimas gerbti ir priimti asmenis, kurie yra kitokie. Tolerancija dažniausiai apibrėžiama kaip kito žmogaus visuotinių teisių ir laisvių gerbimas. Mus supantys žmonės yra skirtingi − išvaizda, požiūriu, tikėjimu, tradicijomis, tačiau mes turime gebėti pripažinti šiuos skirtumus. 2023 m. tolerancijos simbolis – Tolerancijos žibintas, skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį. Ugdytiniai gamino įvairius žibintus, žiūrėjo mokomuosius filmukus apie tai, kaip gerbti ir suprasti vieni kitus. Bendros veiklos suartina vaikus, padeda kurti sveiką socialinę aplinką, ugdyti supratimą ir pripažinimą įvairovės, ugdo bendradarbiavimo įgūdžius ir empatiją.


Pradinių klasių mokytoja Ilona Stančikienė